JT

KANCELARIA NOTARIALNA

not. Joanna Taczewska


e-mail notariusz@kostuchna.pl
www notariusz.kostuchna.pl
telefon +48 (32) 431-06-20
telefon kom. +48 459-412-852
adres ul. Bażantów 6c/8, 40-668 Katowice

godziny obsługiponiedziałek wtorek środa czwartek piątek
8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 8:30 - 17:00 9:00 - 15:00

Aktualności02.08.2023W dn. 14 sierpnia 2023 Kancelaria będzie nieczynna.


Joanna TaczewskaJT

Notariusz

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po odbyciu aplikacji notarialnej i powołaniu na zastępcę notarialnego, ostateczną decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 30.06.2015 roku została powołana na notariusza.

Zakres świadczonych usługKancelaria notarialna świadczy usługi w zakresie określonym ustawą Prawo o notariacie. W szczególności są to: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń, doręczanie oświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej, sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.


UAми говоримо українськоюRUмы говорим по-русскиENWe speak English