JT

KANCELARIA NOTARIALNA

not. Joanna Taczewska


Kwestia opłat pobieranych przez notariusza za dokonywane czynności została uregulowana przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Ponadto notariusz jest zobowiązany pobrać, o ile wymaga tego przeprowadzana czynność: opłaty sądowe, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC), podatek od spadków i darowizn. W celu poznania dokładnych kosztów związanych z daną czynnością, prosimy o kontakt z kancelarią a nasz pracownik chętnie przeprowadzi wyliczenia.

Dokumenty